Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu combwear.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Combwear.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Krystian Kaspruk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FEAT Krystian Kaspruk z siedzibą w Chełmie przy ul. Pszenna 45E, 22-100 Chełm, NIP: 563-24-27-942, Regon: 363009528, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie combwear.pl.

Combwear.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać oferowane przez sklep produkty. Klientem sklepu combwear.pl (Kupującym) może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331. Kodeksu cywilnego, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem woli zawarcia umowy. Informacje podane na stronie internetowej sklepu combwear.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu combwear.pl wypełniając formularz (Pole UTWÓRZ KONTO).

2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Sklep combwear.pl zapewnia sobie możliwość opóźnienia lub odmowę realizacji zamówienia jeśli dane udostępnione przez Kupującego są nieprawdziwe bądź niekompletne.

4. Ceny towarów w sklepie internetowym combwear.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

5. Zamówienie może być anulowane poprzez e­-mail oraz drogą telefoniczną jednakże, jedynie po potwierdzeniu tożsamości osoby telefonującej.

6. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór liczby, rozmiaru i kliknięcie znaku odpowiadającego czynności "kupuję". Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

7. Towar zamówiony przez Kupującego, w sklepie combwear.pl jest fabrycznie nowy oraz posiada gwarancję producenta lub dystrybutora.

8. Wszystkie ceny towarów wyrażone są w walucie PLN oraz zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są po wyborze sposobu wysyłki.

9. Sklep combwear.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

10. Dane osobowe klientów sklepu combwear.pl zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

11. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

12. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 3 Zasady płatności

1. Dokonanie płatności za zamówiony towar można zrealizować:

a) tradycyjnym przelewem bankowym na konto właściciela sklepu

b) systemem płatności Przelewy24

c) osobiście, przy odbiorze wysyłki „za pobraniem”

2. W tytule przelewu należy zamieścić dane Właściciela oraz nr zamówienia podany w e­-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

3. Klienci sklepu combwear.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

§ 4 Zwrot i wymiana towaru

1. Zamawiający ­ konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej sklepu.

2. Towar należy wysłac na adres: FEAT Krystian Kaspruk, ul. Pszenna 45e, 22-­100 Chełm

3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Kupujący – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym ­ towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki wraz z dokumentem zakupu towaru, a combwear.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

4. W przypadku gdy towar odesłany przez Kupującego nie spełnia wymogów zawartych w punkcie 2 paragrafu 5, towar zostaje odesłany na koszt Kupującego.

§ 5 Reklamacje

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek właściciela sklepu combwear.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, combwear.pl zareklamowany towar odsyła na koszt Kupującego.

4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, combwear.pl informuje o tym Kupującego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Kupującego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Kupującego. Koszty przesyłek ponosi combwear.pl.

5. Dokument reklamacji znajduje się na stronie internetowej sklepu.

6. Reklamowany towar należy odesłać na adres: FEAT Krystian Kaspruk, ul. Pszenna 45e, 22-­100 Chełm

7. Reklamowany towar powinien posiadać tylko wadę fabryczną. Jeśli towar posiada znamiona użytkowania, właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.